Váš košík je prázdný

Prohlášení o ochraně osobních dat

Plně respektujeme Vaše soukromí.

Veškeré údaje o všech našich zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Firma Chevron Racing veškeré údaje získané od svých zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá firma Chevron Racing s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Výjimku představují pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Elektronické adresy zákazníků, budou využívány pro účely zasílání propagačních materiálů, a to bez výjimky všem neregistrovaným zákazníkům. Registrovaní uživatelé mají možnost si při registraci zvolit možnost zasílání novinek a propagačních materiálů. Zavazujeme se, že odstraníme z naší databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně zamezíme doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka.

V případě nezákonného napadení našich internetových stránek neznámým pachatelem (hackerem) máme právo ustoupit od záruky bezpečnosti Vašich dat. Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla o manipulacích s daty.


Zákony a předpisy:

Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)zpět