Váš košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě


OBJEDNÁVKA A CENY ZBOŽÍ

Všechny koncové ceny zboží uvedené v našem internetovém obchodě jsou včetně DPH 21% pokud není uvedeno jinak.

Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen v důsledku změny cen na českém trhu nebo změny kurzu Kč k ostatním zahraničním měnám.

Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen v důsledku administrativní či systémové chyby, o této situaci Vás budeme informovat.

Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad / faktura, popř. záruční list - jsme plátci DPH.

Obchodníkům poskytujeme, po vyplnění registrace a zaslání kopie příslušného živnostenského oprávnění, velkoobchodní ceny (dále jen VOC).

Ceny u zboží v systému www.chevron-racing.com jsou závazné, a to až do doby jejich změny.

Chevron Racing si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

Každá potvrzená objednávka ze strany Chevron Racing vůči kupujícímu je považována za závaznou.

Při každé objednávce je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon, u firem IČ a DIČ).


STORNO OBJEDNÁVKY

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu.

V případě stornování prodávajícím, bude prodávající bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou, v případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu navrácena.

     

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží je v ČR, dodací doba do 5-ti pracovních dnů.

Zboží je na skladě u výrobce ve státech EU, dodací doba 5-15 pracovních dnů.

Zboží není vyrobeno nebo se právě vyrábí, bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude sdělena kupujícímu individuálně.

Z důvodu vytíženosti výrobců a kamionových dopravců ke vztahu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si firma Chevron Racing vyhrazuje právo na změnu termínu dodání.ZÁLOHA NA EXKLUZIVNÍ A SPECIÁLNÍ OBJEDNÁVKY

Při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 30-50% z prodejní ceny zboží.

Při objednávce zboží s následnou speciální úpravou ze strany prodávajícího je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši až 100% z prodejní ceny zboží.

Prodávající je oprávněn si sám určit výši zálohy na objednávané zboží.

Záloha na exkluzivní a speciální objednávky je v celé výši nevratná.

 

ZPŮSOB DORUČENÍ

Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím balíku přepravní společnosti.

Zboží bude doručeno na doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Zboží je možné zaslat i do ostatních zemí po předchozí domluvě, výše poštovného je individuální. Na dobírku zasíláme pouze po České a Slovenské republice , u ostatních zemí akceptujeme pouze platbu předem.

Další způsoby přepravy zboží jsou možné po předchozí domluvě.


ÚHRADA ZBOŽÍ

Zboží lze uhradit převodem na účet prodávajícímu, tato úhrada musí být provedena před odesláním zboží.

Objednané zboží je kupujícímu zasláno po připsaní plné částky na účet (variabilní symbol je číslo objednávky). 

V běžných případech zboží zasíláme na dobírku, kupující hradí kupní cenu při převzetí zboží.


PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD PŘEPRAVNÍ FIRMY

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat, zda není obal zásilky nijak poškozen. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození a zásilka se bude reklamovat přímo u přepravce. Později nelze transportní škody uplatňovat.


ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

Výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku.

Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením.

Záruka se navztahuje na bazarové zboží označené [BAZAR]


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zakoupeného zboží prokazuje kupující původ fakturou, účtenkou (dodacím listem) popř. záručním listem. Pro tyto účely je kupující povinen si tyto doklady po dobu záruční lhůty uschovat.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Fotografie a obrázky výrobků zveřejněné na našich stránkách jsou pouze ilustrační a nemusí představovat skutečnou podobu výrobku.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na dokladu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

Montáž doplňků a dílů doporučujeme přenechat odborné firmě potažmo servisu, který potvrdí v případě reklamace její nárok !!! Pokud ke zboží obdržíte záruční list, doporučujeme, nechat si tento záruční list od daného servisu potvrdit.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Reklamaci nelze uplatnit na bazarové zboží označené [BAZAR]


ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

V souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách poskytujeme následující záruky vrácení peněz, pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete se zbožím spokojeni. Toto ustanovení zákona se vztahuje pouze na soukromé osoby, nikoliv na objednávky firem (s uvedeným IČO).

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit, toto ustanovení platí jen při objednání a dodání zboží "na dálku", tj. tehdy, když nemáte možnost si zboží před zaplacením prohlédnout a vyzkoušet.

Záruka vrácení zboží se vztahuje na veškeré zboží, vrácené do 14-ti dnů od přijetí zboží od přepravce nebo osobním odběru.

Zboží nesmí vykazovat známky mechanického poškození způsobené nesprávným zacházením se zbožím.

Skládá-li se zboží z více částí (dárkové sady) musí být zboží vráceno v kompletním složení.

Při vrácení zboží je nutné vrátit také veškeré doklady, jako je faktura, daňový doklad atd.

V rámci této služby jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné (expediční náklady). Vrácená částka bude rovna ceně výrobku v době nákupu a může být snížena o slevy, které prodávající při prodeji zboží zákazníkovi poskytl.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Chcete-li využít služby vrácení peněz, postupujte následovně:

a) kontaktujte prodávajícího.
b) zboží, splňující uvedené podmínky, zabalte a do 14 dnů od obdržení zásilky odešlete s obdrženými náležitostmi a na adresu poskytnutou prodávajícím.
c) zboží posílejte pojištěné jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zboží musí být zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vlivem dopravy a běžné manipulace.
d) po kontrole stavu a kompletnosti zboží Vám budou peníze vráceny poštovní složenkou nebo převodem na účet (v případě vrácení poštovní složenkou Vám bude odečten poplatek za vrácení peněz, který si účtuje Česká pošta). Vrácení platby proběhne do 30 dnů od přijetí zásilky.

Provozovatel po posouzení vzniklé situace spojené s vrácením zboží může odebrat a příště neposkytnout slevy nebo výhody pro nákup zboží nebo s klientem dále již v budoucnu nespolupracovat.

Před odesláním vraceného zboží je nutné informovat prodejce a dohodnout formu odeslání, balík musí splňovat definovaná kriteria; v opačném případě bude balík vrácen na Vaše náklady bez vyřízení! Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.


UPOZORNĚNÍ

Za případné poškození vozu nebo jeho částí, způsobeno neodbornou montáží námi nabízených výrobků, neručíme !!! Veškeré montáže dílů a vhodnost dílů pro daný typ vozidla, zejména motorových částí, konzultujte s odborným servisem či střediskem. Za nekompatibilitu nebo nevhodné použití výrobku na daný typ automobilu, neručíme !!!

Většina nabízených produktů není schválená pro provoz na pozemních komunikacích. Produkty lze použít pouze na vlastní nebezpečí !!!

Všechny spoilery a nárazníky je nutné před montáží a lakováním dopasovat na vozidle. Jedná se o tuningové příslušenství, které se musí náležitě upravit. Tyto úpravy doporučujeme svěřit odborným servisům a montážním střediskům. POZOR: Na reklamace spojené s tímto problémem nebude brán zřetel.


ÚDAJE NA STRÁNKÁCH

Veškeré údaje uváděné na stránkách www.chevron-racing.com jsou nezávazné a podléhají potvrzení za strany provozovatele (prodávajícího), veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrační.

Chevron Racing má právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozí písemného nebo jiného upozornění.


PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Ochrana údajů, který je součástí těchto obchodních podmínek.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

zpět